Един врачанин бил спасител на морето.

0
3210

Един врачанин бил спасител на морето. Един ден налетела на плажа една германка, дебела, бела като буца сиринье, 120 кила гад. Дала му она 50 евро да и прай масаж. Дала му и една кофичка крем и казала да и намаже гръбината. Нашио гребнал целата с една шепа и почнал да я разтръква по гръбината, по гъзерете, насекъде. По едно време тоа спрел и таа са изврънала назаде и му вика: „more, more“, а врачанино рекъл:

– Оно верно а мор, ма крема свърши!!!

Виж и това