video

Така става коги си купиш яденье след дискотека ( Видео )

Така става коги си купиш яденье след дискотека ( Видео )
video

Кога срещнеш Джо брЪзия на сборО (Видео)

Кога срещнеш Джо брЪзия на сборО (Видео)
video

Голем дедов на палажа (ВИДЕО)

video

Румъния като зле програмирана видео игра

Румъния като зле програмирана видео игра
video

Коги пробваш да запалиш Ифата на пет рикии ( Видео )

Коги пробваш да запалиш Ифата на пет рикии ( Видео )