Бисери от жалби, подадени у съда от пустиняци

1891

Верно е, че съм одила с много и най-различни мъже и че тия са ми плащале дек са мандръсам с тех, ма те никоги не съм била проститутка, а си бех най-обикновена сервитьорка. 

Бе стана ена галимация и не моеше да са види кой къде е… Коги са сбиеме с ония, самички си предотвратиеме боя. 

Тоо мойо  си караше у дЕсната половина на пъкя, а прасето на ищеца изведнъж, у нарушение на правилнико, излезна нАпреко. 

Осъдиа ма за некво дребно хулиганство, че съм пикал пред градскио съвет. Па я от де да знам, че т’ва е  градскио съвет. Помислих, че е народното събрание. 

-sponsored-

Много са надявам, че тъжбата ми ша бъде уважена, съжалена и удовлетворена. 

Е он мъжо ми пие и сака да си използува апартаменто за лични нужди, младежки. 

Молим да ми са даде още ена стая, щот иам четри членя. 

Господин прокурор, я па сакам да поместа у таа мойта молба личните мои дръва, де съм си ги насекъл от гората, около пет кубика и които на девети август таа годин ми са откраднаа от гората. 

Я ша ви кажем, че па иам пълно право да си дирим правото. 

Целите ми дрей беа са скъсале у рани. 

Възмущавам са къ мое те тоа ерген, да земе жена с две дечорлия на трети етаж. 

Жената  с нервите ич не е добре, а он използва момента, отива и са оженва за нея. 

ИмАх две дечорлия- син и дъщера, ма т’ва по семейни недоразумения. 

Господин съдия, я не съм извършил никаква измама и ви мола да ма оправдаете, що адвокато на противната страна са оказа по-голЕм лъжец и от мене. 

– Къде колко часо ви изнасилиа? 
–  Па мене обикновено ма изнасилват тамън кат едем към осем вечерта. 

Я тоа бако го познавам отдавна и нищо лошо не моа да кажа за него, сал тва, че е  бил кандидат депутат. 

Мъжо ми ми нанесе страшен побой, от който сички в квартала беа  са трогнале.

Виж и това