ДАНС ИСКА ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ НА 6-ГОДИШНИТЕ

179

Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) иска да получи 24-часов достъп, седем дни в седмицата, до информационните масиви на образователното министерство с данните за всички учащи се – от предучилищната група до студентската скамейка, включително дали са прекъснали обучението си и дали са се местили в други учебни заведения, съобщава Mediapool.

Иска достъп и до регистрите и дипломите за завършено образование, става ясно от публикуван на сайта на министерството на образованието за публично обсъждане проект на съвместна инструкция между агенцията и министерството.

Като мотив за осигуряването на този достъп се посочва единствено изискването на текст от Закона за ДАНС, предвиждащ министерствата и ведомствата да предоставят на агенцията достъп до информационните си фондове, за да може агенцията да осъществява „събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на потребителите от агенцията, на държавни органи, организации, юридически лица и граждани съобразно функционалната компетентност на агенцията“.

Интересното е, че това изискване е прието още през 2008 г., но се прилага едва сега. Не е ясно защо въобще е наложително ДАНС да има постоянен достъп до данните дори за шестгодишни деца.

-sponsored-

Служителите на агенцията ще влизат в системата на МОН от „автоматизирани работни места“, които ще се ползват единствено за въпросната справочна дейност и „не могат да се използват за достъп до интернет или други мрежи“, пише още в инструкцията. Тези места ще се администрират от специално определени системни администратори на ДАНС. Връзката ще се осъществява чрез виртуална частна мрежа (VPN защитена връзка). Действията на служителите на ДАНС в тези масиви ще се записват и съхраняват в бази данни към самите масиви.

Към момента ДАНС разполага с две подобни инструкции – за достъп до информационните фондове на агенция „Митници“ и до масивите на МВР, нещо обяснимо предвид естеството на работата ѝ. Има няколко инструкции за взаимодействие с редица институции – държавна комисия по хазарта, КПКОНПИ, МФ, КЗК и др.

Източник: Mediapool

Виж и това