Един врачанин бил спасител на морето.

3312

Един врачанин бил спасител на морето. Един ден налетела на плажа една германка, дебела, бела като буца сиринье, 120 кила гад. Дала му она 50 евро да и прай масаж. Дала му и една кофичка крем и казала да и намаже гръбината. Нашио гребнал целата с една шепа и почнал да я разтръква по гръбината, по гъзерете, насекъде. По едно време тоа спрел и таа са изврънала назаде и му вика: „more, more“, а врачанино рекъл:

– Оно верно а мор, ма крема свърши!!!

Виж и това