Един врачански пустиняк му краднале бустано..(ВИЦ)

3884

Един врачански пустиняк му краднале бустано и он вместо да виси да го варди по цел ден, сложил една табела на сред него и написал:
– Една от лубениците съм нагньел с отрова, да ви е*а у ламерете…
На другио ден отоди да провери бустано и гледа… Сите либеници до една си седат на место… Ама на табелата дописано:
– Сиги са две, да та е*а у тарикато… Яж, ако сакаш…

Виж и това