Ето къде са най-високите и най-ниските заплати в България през второто тримесечие

462

Средната брутна месечна заплата в България намалява за периода април – юни тази година, сочи статистиката на НСИ. Съгласно данните, през април средната брутна заплата е била 1281 лева, но през май вече е 1246 лева. Все пак през юни се отбелязва леко увеличение на месечна база – 1253 лева. Това прави 1260 лева средно за тримесечието. НСИ обаче сравнява второто тримесечие с първото и отчита ръст от 4,3%, а на годишна база – от 12%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11%, а в частния – с 12.4%.

Най-сериозно увеличение на надниците спрямо периода януари – март има при „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 9.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Образование“ – по 7.3%. А на годишна база най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Други дейности“ – със 17.3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 16.5%, и „Образование“ – с 15.5%.

Най-високи заплати през второто тримесечие вземат работещите в следните сектори:

-sponsored-

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3 053 лева

– „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 174 лева

– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 048 лева.

Най-ниски са заплатите в следните дейности:

– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 782 лева

– „Други дейности“ – 924 лева

– „Строителство“ – 974 лева

Виж и това