Иванчо в час по математика. Учителката пита

3381

Иванчо в час по математика. Учителката пита:
– На едно дърво има 3 пиленца. Стреляме по едното, колко ще останат?
– Госпожо, госпожо, може ли аз да кажа???
– Да, кажи Иванчо.
– Нито едно!
– Е как нито едно?
– Защото след изстрела всички ще излетят, госпожо – отговаря логично Иванчо.
– Не е така. Смятаме в момента. Две пиленца ще останат. Но харесвам начина, по който мислиш!
Ядосан, Иванчо казва:
– Госпожо, да Ви задам ли и аз един въпрос?
– Давай!
– Три жени седят на една пейка и ядат сладолед. Едната го ближе, другата го хапе, третата го слага целия в устата си. Коя е омъжена?
– Тази…, която го слага целия в устата си??!!
– Не, госпожо, тази, дето носи халка! Но харесвам начина, по който мислите!

Виж и това