Какво мислят жените в леглото? (ВИЦ)

2857

Какво мислят жените в леглото?
Ученичката:
– Ще разбере ли мама или няма да разбере?
Прост*тутката:
– Ще плати или няма да плати?
Любовницата:
– Да го направя или да не го направя?
Съпругата:
– Да боядисаме ли тавана или още може да потърпи?

Виж и това