– Ми, айде… и да оздравеваш бързо!

377

Виж и това