Някъде в Сибир. Люта зима. В забутано селце мамашата влиза в стаята (ВИЦ)

5324

Някъде в Сибир. Люта зима. В забутано селце мамашата влиза в стаята, изтупва снега от ботушите и започва да сваля кожуха.
Мъжът ѝ лежи върху печката, чете някакъв алманах и замислено казва:
– Дуня, виж какво пише тук? „От всички същества от женски пол, само жената има способността да изпита oргaзъм.
Дуня (игриво):
– А ти, ще провериш ли?
Нашият се почесва по главата, слиза, обува ботушите, мята ватенката и излиза.
След час се връща.
– Значи, не знам… Кравата и кобилата ама хич нищо не изпитаха, обаче свинята така грухтя и квича, че изпитвам сериозни съмнения.

Виж и това