Нова снегопочистваща техника купуват във Видин

61

Снегопочистваща техника за 480 000 лева ще закупи Община Видин. Средствата са от неусвоени през последните три години трансфери за зимно поддържане, които общинският съвет реши да бъдат изразходвани за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване. Идеята е постепенно да се подобри цялата налична техника в общината, коментира кметът д-р Цветан Ценков:
„Ние сме посочили евентуално 3 машини, които са ни най-необходими. Но желанието ни е да имаме пари за машини, които да влизат и в малките улици, и в малките населени места, където не могат да влизат големите, за да се извършва баластриране, асфалтиране…Наистина искаме да подобрим цялата база за ефективна работа в община Видин.“
Съветници препоръчаха да се преразгледа броят и видът на предвидените за закупуване 3 машини.

Виж и това

[Fancy_Facebook_Comments order_by="reverse_time" language="bg_BG"]