Община Враца осигурява домашен патронаж на 220 души

22

Община Враца има одобрено проектно предложение на стойност 523 131 лева за осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Предстои подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ.        
Реализирането на проекта ще обхване хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства.
След подписването на договора ще започне процедурата по избор на изпълнител на дейностите, ремонт на подходящи помещения, закупуването на транспортно средство за извършване на услугата, както и подбор и назначаване на екип за управление на услугата.
В рамките на проекта е планирано да бъде подобрено качеството на живот на 220 души и да се осигури заетост в сектора на здравно-социалните услуги на 37 лица.

Виж и това