Пътнически самолет лети на 10 000 метра височина. Начинаещата стюардеса влиза в пилотската кабина (ВИЦ)

2470

Пътнически самолет лети на 10 000 метра височина. Начинаещата стюардеса влиза в пилотската кабина и разтревожено съобщава на командира:
– Един от пътниците иска да слезе!
– Един с бинтована глава ли? – пита командирът.
– Да! – отвръща стюардесата.
– И с гипсирани крака?
– Да!
– И с патерици?
– Да! Да!
– Знам го! – невъзмутимо казва командирът.
– Той винаги тука слиза.

Виж и това