Песа Рекси и запека (Виц)

2832

Жена отвада на госке на родителите на нейнио приятел.Она малко са сдръвила. Оно от притеснение.Стегнала са докачило я запек неа за разправанье т’ва. Инак т’ва била пръвата среща, коги са запознавала с тЕх и била леко изнервена къ казааме фанало я запеко. Сичките седАт на масата и вече си кръкат рикията и почват да едът. Жената почнала да са чувства дискомфортно, оти и дале некви зеленяше да еде броколе и па и она си била нервна.

„Газова“ болка насълзила очите и.Напъва я яко или ша са изреже или ша ревне.ТРЕТО НЕМА! Видела она, че вече нема накъде без секакъв избор, она решила леко тактично да си са изреже душманската. Не било много юто изрезванье, ма сички на масата им заютело леко на очите. Бащата на нейнио мислил к’во да рече па спогледал песа, дек лежал у краката на жената и казал със строг дрезгав глас зинАл:
– Рекси!

Жената си рекла на ум „Малии колко убаво си са изрезах оно беше циуу никой нищо не разбра“ и на прълицата и са появила широка усмивка бе направо до ушите. Има нема две минути по-късно она почувствала същата болка в стомаха. И си рекла, па и тоа път ша е така нема к’во да са притеснявам. Ич ми неа. Тоа път за изрезала душманската и дълго. Бащата к’во да прай па погледнал къде песа и зинал със се сила:
– Мамицата му дееба, РЕКСИ!


Жената па са уилила кат варена глава, и си казала „Да“. Немало две минути и на таа па и са дорезкало. Тоа път даже не обрънала внимание, ма ич. Звукът тръгнал леко циууу ма завръшил кат свирката на влака София – Мездра. Бащата вече не издръжал и са едосал , фрълил поглед къде кучето и зинал се едно продава реплика на тениски на Филип Плейн на пазара:
– Де бе дееба, РЕКСИИИ! Де маани са от нея, преди да саа изсрала връз тебе.

-sponsored-

Редакция на Северозападен диалект : Баце Симо

Виж и това