Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда: – Дедо попе, я съм грешна. ( ВИЦ )

3066

Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда:
– Дедо попе, я съм грешна.
– Що си сторила бре, жено?
– Е па, я съм друг муж погледнала.
Отваря дядо поп „Престъпление и наказание“, прелиства и отсича.
– Погледнала друг муж – една седмица пости.
След две седмици същата жената пак отива при попа да се изповяда.
– Отче, я съм много грешна.

– Сега що сторила си бре, жено?

– Е па, я съм друг муж целивала.

Пак отваря дядо поп книгата, чете и отсича.

– Друг муж целивала – две седмици пости.

След един месец жената пак отива при попа.

– Отче, я съм много, ама много грешна.

– Що стана бре, жено?

– Па я съм к*рец джвакала.

Отваря дядо поп „Престъпление наказание“, търси къде е това „джваканье на

к*рец“, ама не може да го намери. Изпаднал в затруднение пита колегата си поп.

В същата църква:

– А бре, попе, за джваканье на к*рец що сме давале?

– Е па, ако е била лепа жената и по 200 динара сме давале..

Виж и това