Сръбска реклама за прeзeрвaтиви

1636

Сръбска реклама за прeзeрвaтиви:
Добро юутро млади жени. Како спали, како се клецали?
Ако сакате да немате деца, ползвайте куробранка сръбска марка „Партизанка“.
Те тогава и меца да ви клеца – нема деца.

Виж и това