У едно село биле много набожни. Коги жените изневерявале… ( ВИЦ )

717

У едно село биле много набожни. Коги жените изневерявале на мъжете си одиле при местнио поп да са изповедат като казвали паролата:
– Отче, похлъзнах са, молим ти са опрости грехо ми!
От мъжете у селото само попът и кметът знаяле значението на паролата. Но една зима попът са споминал и на негово место изпратиле друг. У края на пръвио си ден, след кат опростил грехо с подлъзването на множество жени, попът отишъл при кмета и го помолил да фане да опесъчи улиците, що жените цел ден са са подлъзвале. Кмето почнал да са смеа, но за малко да припадне кат чул попът да му казва:
– Ти са смеаш, кмете, ма таа твойта жена днеска три пъти са подлъзна, ше сА потроши, бре! 

Виж и това