ВЪЗДУХЪТ В ПЕРНИК E ОТРОВЕН СЪС СЕРЕН ДИОКСИД, ВЛАСТИТЕ ПРЕПОРЪЧВАТ ДА НЕ СЕ ИЗЛИЗА НАВЪН

115

Въздухът в Перник е отровен със серен диоксид, затова от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) съветват местните жители да не излизат от домовете си или от работните заведения, съобщава NOVA.

Най-високо замърсяване със серен диоксид автоматичната измервателна станция „Център“ е отчела около 07:00 часа тази сутрин: 999,13 мкг/м3.

Дишането на серния диоксид за кратко може да засегне дихателната система, а от инспекцията уточняват, че чувствителните групи от населението са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

Учебните заведения на територията на града са инструктирани да преустановят часовете по физическо възпитание и спорт на открито.

Като основни причини за замърсяването се определят неблагоприятните метеорологични условия (безветрие и гъста мъгла), повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор, както и работа на ТЕЦ „Република” към „Топлофикация Перник”.

РИОСВ-Перник е дала инструкция на ТЕЦ „Република” към „Топлофикация Перник” АД за намаляване на производствените мощности до възможния минимум.

Метеорологичните условия в момента са предпоставка за натрупването на замърсители в атмосферата, като днес почти в цялата страна концентрацията на фини прахови частици е над нормите.

Виж и това