(ВИЦ) Трима приятели загинали в автомобилна катастрофа. Душите им се възнесли в небесата, където им се явил ангел и ги попитал

2581

Трима приятели загинали в автомобилна катастрофа. Душите им се възнесли в небесата, където им се явил ангел и ги попитал:
– Какво най-силно бихте искали да кажат близките ви на погребението ви, докато се сбогуват с вас?
Първият казал:
– Искам да кажат, че съм бил добър лекар, съпруг и баща.
Вторият казал:
– Искам да кажат, че съм бил мъдър човек, и добър учител, променил завинаги учениците си.
Третият казал:
– Искам да извикат – ВИЖТЕ, МЪРДА!

Виж и това