„Видекс“ ще произвежда ловни патрони край Николово

140

Дружеството „Видекс инженеринг” е внесло инвестиционно предложение в община Монтана за разширяване на базата си в землището на село Николово. Предвижда се изграждането на битови помещения и преустройство с пристройка към производствен цех в местността Ливадски дол.
В обновената база ще се произвеждат два вида патрони за ловно нарезно оръжие. Цехът ще бъде оборудван с машини за двата вида патрони, като за първия вид ще е нужен 32 кг нитроглицеринов барут и 20 000 капсул възпламенители, за втория 320 кг барут и 20 000 капсул възпламенители.

Патроните от двата вида няма да се произвеждат едновременно, а по отделно, в зависимост от заявките.
В инвестиционно предложение се уточнява, че капацитетът на  складовата база на фирмата в Ливадски дол е 340 т., като количествата барут, капсул възпламенители и готова продукция няма да го надвишават и че капацитетът на складовете и разстоянията между тях са съобразени така, че да не се предава детонация.

Общата площ на базата е над 100 дка.
Инвеститорът иска извършването на ОВОС и прилага пълен списък на разрешителни за съхранение на взривни вещества и пиротехника от април 2015 г; да търгува с оръжия, взривни вещества и пиротехника – от март 2017 г. да съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси – от март 2017 г, за експлоатация, издадено от МОСВ 2007 г.

Виж и това