-sponsored-

От векове огромно количество въглерод е „на склад“ под земята в трайно замръзналата почва на Арктика, известна като вечна замръзналост.

Тъй като климатът на Земята продължава да се затопля, този въглерод е започнал да изтича в атмосферата. Той е резултат от дейността на микроби, които се събуждат и усвояват отдавна замразените органични материали.

Ново, финансирано от НАСА проучване, се фокусира върху механизма, който би могъл да ускори отделянето на този атмосферен въглерод, резултат от термокарстовите езера.

Тези езера се образуват, когато размразяването на вечната замръзналост причинява потъване на земята, създавайки вдлъбнатина, която събира дъжд и топящия се сняг и създава цикъл на по-нататъшно размразяване на вечната замръзналост.

-sponsored-

Виж и това