Врачанската история за пепеляшка

1978

Врачанската история за пепеляшка – автор: Павлин Валериев (Пафич)

Живела едно време едно момиче. Казвала са Маламашка. Е добре де – друго име имала , ама сички така инги викале щото могла да дзида много убаво. Таа имала мащеха и две заварени сестри. Они не правиле нищо по цел ден и само си пипале дедовеа,а Маламашка била натоварена със сичката работа у свето. Един ден разгласиле, че у местната кръчма щело да има веселбъ отвечер. Тия двете са наконтиле – ама они си биле грозни и наконтени. Маламашка много искала и уна да иде да пие едно пиенье, но мащехата инги рекла, че тва нема къа стане, понеже същио тоа ден прасетата биле бутнале зидо на кочинята и она требвало да издзида стенъта на ново.

Само ако успеела, а они си мислиле, че нема кЪк да стане, можела да иде на веселбъта. Тръгнале тия, а она устанала сама с прасетата. Цел живот беше зидала те на тия те прасета и инги беше писнало на дедовия.

Добре ама много и се одело да пие у кръчмата и си рекла: -Оти ви не е*а макята и свинье! Забръкала она бетоня и като зела мистрията – удри .. удри.. за нула време дигнала стена по убава и от китайската.

-sponsored-

Вкарала прасетата у кочинята, фрълила некви дрей и тръгнала за кръчмата. Като отишла тама я видел един убав селски ерген, къде сека една го сакала за мъж. Он я аресал и я черпил неколко рИкии. После танцувале яката работа – било много убаво. По едно време таа му казала, че трее да си оди, а он инги вика: -Седи ма, раноо а. Она му рекла: -Рано или не я трее си ода, че забрайх да нарана прасетата и они па ша избушат кочинята, а я ми е писнало на дедовия се на едно да дзидам.

Виж и това